Borgermøde d. 29. maj 2017

Borgermøde den 29. maj 2017

Sønderborg Kommune ønsker at være i dialog med borgerne og give mulighed for at stille spørgsmål inden høringsfasen. Derfor blev der afholdt borgermøde på Vollerup kro den 29. maj hvor planerne og baggrunden for biogasanlægget blev præsenteret.

Biogasanlægget passer ind i Sønderborg kommunes ProjectZero-vision og vil blandt andet kunne forsyne kommunens gasbusser med grøn energi. Anlægget ønskes placeret i Glansager på baggrund af den gode infrastruktur, der betyder anlægget kan dække hele kommunen. Der vil blive skabt 15 nye arbejdspladser på anlægget - 10 chauffører og 5 til den daglige drift. Derudover vil der være en afledt jobskabelse i Sønderborgområdet i forbindelse med anlægget. Anlægget vil årligt producere ca. 21 millioner m3 bionaturgas – nok til at opvarme mere end 15.000 boliger i et helt år.

Spørgsmål og debat

På borgermødet blev der bl.a. spurgt ind til evt. lugtgener, samt hvordan anlægget vil komme til at se ud. På baggrund af spørgsmålene vil der nu blive udarbejdet visualiseringsmateriale, der vil blive offentliggjort. Samtidig blev alle interesserede inviteret på besigtigelsestur den 6. juni til et Biogasanlæg i Holsted.