Glansager

NE Biogas Glansager

Byggeriet i Glansager startede i februar 2019. Anlægget får kapacitet til at behandle op til 370.000 tons biomasse om året og vil producere op til 17,5 mio. m3 bionaturgas om året. Læs om processen inden byggestart her på siden.

Idé møde under opstartsfasen af VVM undersøgelsen

Under opstartsfasen til VVM undersøgelsen blev borgerne i Vollerup og omegn indkaldt til et idémøde forud for VVM undersøgelsen. Under mødet blev borgerne informeret om planlægningsprocessen og havde mulighed for at bidrage med deres idéer til projektet.

Udarbejdelse af VVM rapport

En VVM rapport har til formål at belyse projektets påvirkning på det omkringliggende miljø. Her indgår bl.a. en vurdering af lugtgener, trafikale forhold og støj. Derudover bliver der lavet en del visualiseringer, som giver et indtryk af hvordan anlægget kommer til at ligge i landskabet.

Udarbejdelse af lokalplan

I lokalplanen beskriver og fastholder kommunen de krav, der stilles til anlægget og bygherren under opførelsen og drift af anlægget. Kommunen fastlægger på denne måde rammesætningen for projektets etablering.

Andet borgermøde efter udarbejdelse af planerne

Efter planerne var udarbejdet blev der igen afholdt et borgermøde for at præsentere lokalplanforslaget og VVM rapporten.

Anlægget er opført og produktionen igang

Læs om indvielsen af NE Biogas Glansager, som producerer grøn biogas til bl.a. Sønderborg-områdets biobusser.

Du kan finde flere dokumenter i vores download sektion

I vores download sektion har vi samlet relevante dokumenter, der er interessant i forbindelse med projektet. Du er velkommen til at downloade og læse mere der.