Glansager

Byggeriet i Glansager starter snart

Byggeriet i Glansager starter i februar 2019. Anlægget kommer til at behandle op til 370.000 tons biomasse om året og vil producere op til 17,5 mio. m3 bionaturgas om året. Læs om processen inden byggestart her på siden.

Idé møde under opstartsfasen af VVM undersøgelsen

Under opstartsfasen til VVM undersøgelsen blev borgerne i Vollerup og omegn indkaldt til et idémøde før VVM undersøgelsen. Under mødet blev borgerne informeret om planlægningsprocessen og havde mulighed for at bidrage med deres idéer til projektet.

Udarbejdelse af VVM rapport

En VVM rapport har til formål at belyse projektets påvirkning på det omkringliggende miljø. Her indgår bl.a. en vurdering af lugtgener, trafikale forhold og støj. Derudover bliver der lavet en del visualiseringer, som giver et indtryk af hvordan anlægget kommer til at ligge i landskabet.

Udarbejdelse af lokalplan

I lokalplanen beskriver og fastholder kommunen de krav, der stilles til anlægget og bygherren under opførelsen og drift af anlægget. Kommunen fastligger på denne måde rammesætningen for etableringen af projektet.

Anden borgermøde efter udarbejdelse af planerne

Efter planerne var udarbejdet blev der igen afholdt et borgermøde for at præsentere lokalplanforslaget og VVM rapporten.

Du kan finde flere dokumenter i vores download sektion

I vores download sektion har vi samlet relevante dokumenter, der er interessant i forbindelse med projektet. Du er velkommen til at downloade og læs mere der.