Informationscafé d. 26.03.2019 i Kværs

Informationscafé

Et stort byggeprojekt kan medføre mange åbne spørgsmål hos dig, der bor i nærheden af anlægget. Hvor meget ligger jeg mærke til anlægget, der hvor jeg bor? Hvor meget lugter 10 lugtenheder per kubikmeter, og hvad med trafikken og de mange lastbiler?

Disse informationer kan være svære at finde, og samtidig kan det være svært at beholde overblikket i de mange ting, der bliver sagt og skrevet om projektet.

Mange af disse informationer kan findes i miljørapporten, som eksperterne nu har udarbejdet, og det er derfor, at ProjectZero og projektejeren Nature Energy vil invitere lokale borgere til at komme til informationscaféen.

Til informationscaféen er der mulighed for at møde projektejeren Nature Energy og eksperterne fra NIRAS, som står bag udarbejdelsen af mijørapporten.

Informationscaféen afholdes tirsdag d. 26.03.2019 fra 14:30 til 18:00 i Kværs-Hallernes cafeteria

Du behøver ikke at tilmelde dig, men kommer bare med dine spørgsmål. Vi giver en kop kaffe eller sodavand, og du får svar på dine spørgsmål.