Visualiseringer Glansager

Visualiseringer

Projektets synlighed er illustreret med en række visualiseringer udarbejdet som fotomatch med stilistiske bygningsværker og illustrerede beplantningsbælter.

Idet det endelige anlægsdesign først bliver valgt efter udbudsfasen, illustrerer visualiseringerne tre mulige scenarier med realistiske bud på, hvordan et biogasanlæg med den pågældende kapacitet og ønskede drift kan indrettes, både mht. materialevalg, farver samt højder og principielle udformninger/omfang af anlæg og procestanke.

Layouts

fotomatch

Se alle visualiseringer

Der er lavet mange flere visualiseringer til anlægget i miljørapporten, som du kan downloade her på siden.