Visualiseringer Kværs

Visualiseringer

Projektets synlighed er illustreret med en række visualiseringer fra det omgivende landskab. Visualiseringerne er udarbejdet som fotomatch med stilistiske bygningsværker og illustrerede beplantningsbælter.

Idet det endelige anlægsdesign først bliver endeligt fastlagt efter udbudsfasen, illustrerer visualiseringerne det planlagte anlæg, som er et realistisk bud på, hvordan det endeligt designede biogasanlæg med den pågældende kapacitet og ønskede drift indrettes, både mht. materialevalg, farver samt højder og udformninger/omfang af anlæg og procestanke.

Standpunkter for visualiseringer

Layouts

fotomatch

Hent Miljørapporten

Visualiseringerne på denne side er taget fra miljørapporten, som er udarbejdet i forbindelse med projektet. Rapporten belyser en langt række andre emner i forbindelse med det planlagte anlæg. Du kan læse rapporten ved at klikke på knappen "Hent miljørapporten".